maanantai 22. elokuuta 2022

Turvaohjeita pihapuiden / puunkaadoissa, sekä erilaisia puunkaatotekniikoita muistia helpottamaan niille jotka haluavat varoa puunkaadon vaaratilanteita

Lompakkotaljan virittelyä kaadettavaan pihakoivuun ennen puunkaatoa Talonmiespalvelu@gmail.com Suosittelen itseäni ja lompakkotaljaa apumiehen kanssa jollei tilaaja tule vipumieheksi puunkaatoon

Yllä kuva avustajien eli tilaajan avusta taljavedon virityksessä ja videolla alta näkyy kuinka sitten itse puunkaato sujui, juuri sinne minne pitikin. Varmuutta turvallisuutta yhteistyötä. Näin edetään kohteissa:Erilaisia pihapuiden / puiden kaatosahaustekniikota ja turvaohjeita pihapuiden kaatoja harkitseville, jos ei halua maksaa toiselle osaajalle puunkaadoista ;)

Netistä poimittuna tietoa jakoon, periaatteella "Ei tässä pyörää uusiksi keksitä"

Yritän aina itsekin oheiset ohjeet muistaa toimissani. Puunkaatopalveluitani voi tilata ensisijassa edetään yhteydenotollasi e-mail: Talonmiespalvelu@gmail.com 
Tampere Pirkanmaa talousalueella. Käteisellä edetään kohteessa katselmuksen jälkeen.


Kaatosahausta tehdessä on tärkeää muistaa kaksi asiaa: Pitopuun tulee olla tasapaksu ja oikean pituinen, ja kaatokiila tai kaatorauta on asetettava paikalleen ennen kuin terälevy juuttuu sahausuraan. Kaatosahaus voidaan tehdä useilla turvallisilla tavoilla, ja menetelmä valitaan mm. puun koon ja maaston kaltevuuden sekä moottorisahan koon mukaan.

Kaatosahaus suoraan kaadettavan puun takaa


Pienet puut on helpointa sahata kaatamalla ne suoraan takaa. Jos sinulla ei ole paljoa kokemusta puunkaadosta, tämä menetelmä on yksinkertaisin. Moottorisahaa vetävällä ketjulla (terälevyn alareunalla), jos olet tottumaton, se on helpompaa, koska moottorisaha ei liiku sinua itseäsi vasten. Muussa tapauksessa on nopeampaa sahata työntävällä ketjulla, koska voit olla samassa asennossa kuin kaatolovea tehdessäsi. On hyvin tärkeää, että kaatosahaus sahataan samansuuntaisesti kaatoloven kanssa, jotta pitopuu jää kauttaaltaan yhtä paksuksi.

Pienten puiden kaadossa on vaikea käyttää kaatorautaa tai kaatokiilaa. Jos puu on vähän kallellaan, terälevy juuttuu sahausuraan, mutta jos painat runkoa kädelläsi tai piikeillä varustetulla sauvalla, voit normaalisti työntää puuta eteenpäin. Jos käytössäsi on 4-5 metrin pituinen piikeillä varustettu sauva, voit työntää takapainoiset puut eteenpäin mieluummin käsin. Voit käyttää tätä menetelmää myös paksujen puiden kaatoon, jos puu ei ole kallellaan taaksepäin tai on vastatuuli. Jos on vaara, että puu kaatuu taaksepäin ja se on liian raskas työnnettäväksi eteenpäin, on parasta käyttää kaatotyökaluja. Sahaa, kunnes voit asettaa sahausuraan kaatokiilan tai kaatoraudan. Kun pitopuun paksuus alkaa olla sopiva, tarkasta huolellisesti, että pitopuu on kauttaaltaan yhtä paksu. Jos kaadettava puu on voimakkaasti kallellaan, tilanteen vaarallisuus ja puun säilöilyn vaara kasvaa, jos sahaat kaatosahauksen takaa päin. Jos mahdollista, tee tämäntyyppisten puiden kaadossa pistosahaus ja sahaa taaksepäin.

Puun kaato kaarnatuen avulla


Kaarnatuki toimii nivelpisteenä moottorisaharungon ja terälevyn välillä. Aseta kaarnatuki haluttuun pitopuun leveyteen. Paina etukahvaa vasemmalla kädellä samalla, kun nostat takakahvaa oikealla kädellä. Sahaa vetävällä ketjulla, kunnes pitopuun leveys on sopiva. Pitopuun on oltava kauttaaltaan yhtä paksu. Muista asettaa sahausuraan kaatokiila, kun olet sahannut yli puolet rungon paksuudesta. Voit myös sahata vastakkaiselta suunnalta työntävällä ketjulla ja käyttämällä kaarnatuen yläkärkeä. Sahaaminen muuttuu tavallisesti epäsäännöllisemmäksi ja moottorin vastus on suurempi.

Reunan säästäminen

Reunan säästäminen kaatosahaustekniikoita esittelyssäKaatosahaustekniikoita
Tässä menetelmässä ei sahata puun koko halkaisijan läpi takaa päin, vaan vastakkaiselle puolelle jätetään reuna jäljelle. Puuta estetään siten kaatumasta taaksepäin ja kaatosahauksessa voidaan käyttää kaatotyökalua. Kun olet asettanut kaatoraudan paikalleen, voit sahata säästämäsi reunan. Sahaa tällöin hieman edellistä sahausuraa alempaa, jolloin et sahaa kaatorautaa vasten.

Kaato pistosahauksella

Pistosahausta voidaan käyttää useimmissa kaatomenetelmissä, terälevyn pituuteen ja puun kokoon katsomatta. On erittäin tärkeää, että pistosahaus tehdään tässä luvussa kuvatulla tavalla. Jos poikkeat tästä menetelmästä, takapotkun vaara kasvaa, koska terälevyn kärkeä käytetään ensimmäisenä. Kaasuta täysillä kierroksilla ja aloita vetävällä ketjulla terälevyn kärjen alareunalla halutun pitopuuleveyden takaa. Kun olet upottanut sahanterän puuhun, käännä terää varovasti, kunnes se on samansuuntainen kuin kaatolovi. Työnnä terälevy sen jälkeen puuhun niin syvään kuin tarpeellista. Säädä lopussa pitopuun leveyttä.

Pyöräytyskäännösmenetelmä


1. Tee mahdollisimman syvä pistosahaus.
2. Sahaa sopivaan pitopuupaksuuteen kaatoloven suuntaisesti. Sahaa suoraan taaksepäin suunnilleen terälevyn leveyden verran ennen pyöräytyskäännöstä välttääksesi katkaisemasta pitopuuta.
3. Sahaa rungon ympäri. Huolehdi siitä, että pitopuu jää tarpeeksi paksuksi rungon toisella puolella kaatoloven suuntaisesti. Muista työntää kiila tai kaatorauta sahausuraan ennen kaatosahauksen sahaamista valmiiksi. On hyvin tärkeää, että pitopuu on kauttaaltaan yhtä paksu.

Pitokulmamenetelmä

Ennen puun lopullista kaatoa sahauksessa jätetään yksi kulma sahaamatta. Menetelmän merkittävimpiä etuja on se, että pitopuu voidaan sahata tarkasti ja se voidaan tarkastaa ennen kaatoa. Pitokulman ansiosta puu ei voi kaatua taaksepäin. Menetelmä sopii hyvin myös jonkin verran eteen- tai taaksepäin kallellaan olevien puiden kaatoon.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta pienemmät puut

1. Aloita tekemällä pistosahaus. Sahaa rungon läpi ja muodosta pitopuu.
2. Jatka sahaamista taaksepäin, kunnes olet sahannut 2/3 rungosta. Vedä terälevyä taaksepäin ja muodosta 5-10 cm leveä kulma. Jatka sen jälkeen sahaamista puun läpi. Jäljelle jää sahaamaton kulma, joka on karkeasti arvioiden samankokoinen kuin pitopuu.
3. Työnnä kaatokiila sahausuraan suoraan takaa.
4. Sahaa lopuksi sahaamatta jätetty kulma, jolloin puu kaatuu.

Sahaa ohuemmissa puissa kulma vinosti alaspäin välttääksesi sahaamasta kaatokiilaan. Jos terälevy ei yllä koko rungon läpi, vastaava sahaus on tehtävä samalta puolelta. Sivulle päin kallellaan olevissa puissa pitokulma muodostetaan kallistumasuunnan vastapuolelle takareunaan.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta suuremmat puut


1. Tee pistosahaus, jonka syvyys n. 60 % puun halkaisijasta.
2. Sahaa suoraan taaksepäin läpi koko puun.
3. Siirry puun toiselle puolelle. Tee pistosahaus, jonka syvyys on 60 % puun halkaisijasta, ja sahaa suoraan taaksepäin, kunnes olet muodostanut sopivan kulman.
4. Aseta sahausuraan kiila tai kaatorauta.
5. Sahaa lopuksi kulma, mieluiten vinosti alaspäin välttääksesi sahaamasta kaatorautaan/kiilaan.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta kaksi kertaa suuremmat puut


1. Tee pistosahaus keskelle kaatolovea. Aloita sahaus pehmeästi vetävällä ketjulla takapotkun välttämiseksi. Sahaa kannon keskiosa terälevyä pyöräyttämällä.
2. Jatka nyt kahdella pistosahauksella ja kaada puu pitokulma- tai pyöräytyskäännösmenetelmällä.

HUOM! Pitopuu on jätettävä paksummaksi, koska pistosahaus on vähentänyt pitopuun kokonaispituutta.

Lahovikaiset puut = Erittäin vaarallisia puita, etene hitaasti 
Ohessa kesäkuulta 2021 pari videota aiheesta:

Video 1:

Laho koivu ensin konkeloon oksistonsa takia jäi jumiin toisiin rinnepaikassa. Jatko näkyy alempana olevalla videolla. Runko oli osin keloontunut, kun sitä katseli kaadon jälkeen.
Video 2: Lahovikainen puu nurin osa 2: :


Laho vaurioittaa pääasiassa vanhoja ja vahingoittuneita puita. Tarkasta, onko puunrungossa vaurioita tai näyttääkö puu huonokuntoiselta. Epänormaali pullistuma rungon alaosassa voi olla merkki lahovauriosta. Kuusen runko on tällöin usein pihkainen. Kun alat sahata puuta, tarkkaile sahanpurun väriä. Jos puu on värjäytynyttä ja pehmeää, on syytä olla hyvin varovainen. Lahovikaisen puun kuidut ovat heikentyneet, mikä voi vaikuttaa puun kaatumissuuntaan ja aiheuttaa vaaratilanteen. Kaada puu luonnolliseen kaatosuuntaansa, jos mahdollista Jos olet epävarma, käytä vinssiä. Lahovikaisuus vähenee tavallisesti puun ylemmissä osissa, joten yksi ratkaisu voi olla tavallista korkeamman kannon jättäminen, järkeä on syytä aina käyttää, joten toimi oikein.

Lahopuiden kanssa suosittelen lompakkotaljaa / apumiestä kaatosaksien kanssa, sekä Stalpen kaadonsuuntaajaa varmistajana:

Keskeltä ja osin rungosta lahon pihakoivun kaato onnistuneesti ohi Puunkaatopalvelut pihatyöt Tampere Käteisellä edetään Talonmiespalvelu@gmail.com + 044-3380291 Olavi Lehto---------------------------- 

PIHAPUUN SUUNNATTU KAATO
Turvallinen kaato vaatii suurta huolellisuutta ja tarkkuutta. Kaatosuunta määritetään kaatoloven avulla, ja puu kaadetaan kaatosahauksella. Näiden kahden sahauksen väliin jätetään pitopuu, joka ohjaa puun kaatumaan turvallisesti haluttuun kaatosuuntaan.


Kaatolovi
Kaatolovi voidaan tehdä monella eri tavalla. Kaatoloven tekotapa riippuu puiden eri ominaisuuksista, maastosta ja paikallisista perinteistä. Älä sahaa kaatolovea liian syväksi: loven tulee olla korkeintaan 15-20 % puun läpimitasta rinnankorkeudelta mitattuna. Tavallisimmat kaatolovityypit ovat avoimen kaatoloven kaksi eri versiota (A ja B): suurikulmainen avoin kaatolovi ja käänteinen kaatolovi (Humboldt). Suosittelemme avointa kaatolovea (versio A), koska sitä voidaan käyttää useimmissa tapauksissa ja se on helpoin oppia tekemään. Suurempikulmainen avoin kaatolovi sopii käytettäväksi erityisesti rinteissä, jossa pitopuun tulee maaston kaltevuuden vuoksi pysyä ehjänä pidempään. Käänteistä kaatolovea käytetään jyrkässä maastossa hyvin suurten puiden sekä helposti sälöilevien puiden kaatoon.

Kaatolovessa on kaksi työvaihetta: ylä- ja alasahaus. Kaatoloven kulma määräytyy valitsemasi menetelmän mukaan, ks. oheiset kuvat. Lovet tulee sahata mahdollisimman lähelle maata, jotta puu kaatuu vakaammin ja on paremmin hallittavissa. Joskus voi olla tarpeen sahata pois puun tyvessä olevat juuret, jotka vaikeuttavat kaatoloven tekoa.

Kaatosahaus
Kun kaatolovi on tehty, on aika tehdä kaatosahaus kaatoloveen asti. Muista jättää riittävä pitopuu! Kaatosahaus tehdään normaalisti kaatoloven kohdalle tai hieman sen yläpuolelle (ks. oheinen kuva). Kaatosahauksen tekotapaan vaikuttavat rungon paksuus ja terälevyn pituus. 
kaatosahaus2

Varmista kaadon turvallisuus käyttämällä kaatorautaa, polkukaatorautaa tai kaatokiilaa. Ne estävät puuta kaatumasta taaksepäin vastakkaiseen suuntaan ja sahanterän juuttumista kaatosahauksessa. Tarkista myös, että sahassasi on tarpeeksi polttoainetta. Polttoaineen loppuminen kesken kaadon saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Pitopuu parantaa kaadon turvallisuutta

Pitopuun avulla varmistetaan kaadon turvallisuus ja tarkkuus. Pitopuu on kaatoloven ja kaatosahauksen väliin jäävä sahaamaton osa, joka toimii saranan tavoin ja joka ohjaa puun kaatumaan haluttuun suuntaan. Pitopuun on oltava kauttaaltaan yhtä paksu, ja sen pituuden tulee olla vähintään 80 % puun halkaisijasta rinnankohdalta mitattuna. Paksuudeltaan pitopuun on oltava 10 % puun halkaisijasta rinnankohdalta mitattuna. Yli 30 cm:n vahvuisissa puissa riittää noin 3 cm:n paksuinen pitopuu. Kaatoloven kulma määrää sen, miten pitkään pitopuu pysyy ehjänä: mitä pienempi kulma on, sitä pikemmin pitopuu murtuu.

-----------------
Ohessa lähde, mitä käytin lainauksiin:


Moottorisahan turvatarkastus ja huolto:

Moottorisahaa on huollettava säännöllisesti sahan toimintojen ja tehokkuuden ylläpitämiseksi. Yksinkertaiset perushuoltotoimet voit tehdä itse seuraavien huolto-ohjeiden mukaisesti. Turvaominaisuudet on tarkastettava jokaisen käyttökerran yhteydessä (kohdat 1-5).

1. KETJUJARRU Puhdista ja tarkasta jarrun toiminta. 
2. KYTKINKOTELO Puhdista ketjujarrun jarrupanta. Vaihda jarrupanta, jos se on vahingoittunut tai erittäin kulunut.
3. KAASUNSÄÄDIN Tarkasta, että kaasun turvaliipaisin toimii ja ettei se ole vahingoittunut.
4. KETJUSIEPPO Tarkasta, että se on ehjä eikä ole irronnut. Vaihda ketjusieppo, jos se on vahingoittunut.
5. PYSÄYTYSPAINIKE Tarkasta, että se toimii kunnolla.
6. HALKEAMAT Tarkasta, ettei moottorisahan turvaosissa ja muissa komponenteissa ole halkeamia. Vaihda ne, jos ne voivat vaarantaa turvallisuutesi. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyntiliikkeeseen.
7. PULTIT JA MUTTERIT Tarkasta säännöllisesti kaikkien muttereiden ja pulttien kireys, erityisesti äänenvaimentimesta.
8. KÄYNNISTIN Puhdista ilmanottoaukko, tarkasta toiminta ja mahdollinen kuluminen.
Moottorisahan huolto
9. KETJU Teroita ja tarkasta ketjun kireys ja kunto. 
10. TERÄLEVY Puhdista voitelureiät ja ketju-ura. Terälevyä pitää kääntää säännöllisesti, jotta se kuluu tasaisesti. Viilaa myös pois mahdolliset epätasaisuudet lattaviilalla.
11. TERÄLEVYN JA KETJUN VOITELU Tarkasta toiminta. 
12. ILMANSUODATIN Puhdista ilmansuodatin haaleassa saippuavedessä. Jos moottorisahassa on keskipakovoimaan perustuva Air Injection -ilmanpuhdistusjärjestelmä, sitä ei tarvitse puhdistaa yhtä usein.
13. SYLINTERI Puhdista jäähdytysrivan välit säännöllisesti, jotta moottorin jäähdytystoiminto pysyy kunnossa.
14. VAUHTIPYÖRÄ Puhdista tuulettimen siivet, jotta tuuletus-/jäähdytystoiminto pysyy tehokkaana.
15. KYTKIN Voitele kytkimen laakeri kampiakselissa olevasta reiästä (joissakin malleissa) tai lisää rasvaa suoraan laakeriin (muut mallit).
16. KÄYTTÖOPAS Lue lisää huollosta ja ylläpidosta moottorisahan käyttöohjeesta. Muita huoltoa ja korjausta koskevia tietoja saat huoltopalvelua tarjoavista jälleenmyyntiliikkeistä.


-----------------
-------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti